Intocht Sinterklaas

Zaterdag 13 november komt Sinterklaas samen met zijn roetveeg pieten weer aan in Leeuwarden. Ze kijken er erg naar uit om alle kinderen weer te ontmoeten.

Programma:
Rond 11.15 uur vaart de vloot via de Slauerhoffbrug, Hermesbrug, Verlaatsbrug en de Vrouwenpoortsbrug richting de Prinsentuin.

Rond 12.00 uur aankomst van Sinterklaas in de Prinsentuin*
*I.v.m. de geldende coronamaatregelen is er dit jaar helaas geen groots onthaal in de Prinsentuin.

Rond 12:15 uur stapt Sinterklaas op z’n paard Ozosnel en start samen met de gezellige stoet aan de intocht door de binnenstad.

Er is langs de grachten richting de Prinsentuin en langs de route in de binnenstad genoeg ruimte voor iedereen om de Sint welkom te heten.

De route is al volgt:
· Prinsentuin
· Groeneweg
· Nieuweburen
· Voorstreek
· Over de kelders
· Peperstraat
· Wirdumerdijk
· Ruiterskwartier
· Mata Hari plein
· Groot Schavernek
· Nieuwestad
· Sint Jacobsstraat

Er is dit jaar geen slotfeest op het Hofplein. Wel gaat Sinterklaas na de intocht nog langs bij burgemeester Buma om de sleutel van de stad op te halen. Dit kunnen jullie allemaal live volgen via onze facebookpagina.

Mocht je niet bij de intocht aanwezig kunnen zijn, dan kun je de intocht ook live volgen via radio Spanje /Leo Middelsee.

(Probeer voor zoveel mogelijk spreiding langs de route te zorgen en geef elkaar de ruimte.)